مدیریت نوبت های آبیاری

میراب سامانه ای جامع جهت مدیریت سیستماتیک نوبت های آبیاری در منابع آبی اشتراکی میباشد.این سامانه متشکل از یک نرم افزار مبتنی بر موبایل برای شرکاء و یک برد الکترونیکی هوشمند نصب شده در موتورخانه می باشد که علیرغم اطلاع رسانی لحظه ای وضعیت موتور ، مدیریت نوبت های آبیاری را بر اساس برنامه ریزی مدیر سیستم و ساعت های خاموشی خارج. از برنامه محاسبه و به صورت خودکار به اعضا اطلاع رسانی می نماید.

سامانه مدیریت و اطلاع رسانی نوبت های آبیاری

میراب

اطلاع رسانی نوبت های آبیاری اعضا از طریق نرم افزار و پیامک

دسترسی لحظه ای

اطلاع لحظه ای اعضا از وضعیت های پمپ ، آبیاری و برق موتورخانه

تقویم

تنظیم نوبت های آبیاری توسط مدیر سیستم بر اساس تقویم فصول

کنترل موتورخانه

امکان خاموش و روشن کردن موتور پمپاژ از راه دور توسط مدیر سیستم

کاربران

امکان تعریف نامحدود اعضا با سطوح دسترسی متفاوت

دسترسی نامحدود

امکان تعریف بدون محدودیت موتورخانه در سامانه