آسمان کارمانیا

مجموعه شرکت های فن آوری از سال 1382 فعالیت خود را در زمینه فن آوری اطلاعات و الکترونیک در کشور آغاز و در دوره فعالیت خود تاکنون موفق به انجام بیش از 100 پروژه در کشور و از این تعداد 3 پروژه در سطح ملی تولید و هم اکنون در حال بهره برداری میباشد.
این شرکت از سال 1395 با 4 محصول خود تحت نظر معاونت علمی ریاست جمهوری درجمع شرکت های دانش بنیان تولیدی در سطح یک فعالیت و از سال 1398 موفق به ثبت شرکت بین المللی تحت عنوان Karmaniatech در کشور آذربایجان گردیده که ازین طریق محصولات خود را به کشورهای حوزه اوراسیا صادر می نماید.

به روایت تصویر

تیم ما