اورژانس کسب و کار

آفتتاح مرکز مدیریت آورژانس کسب و کار کشور با حضور وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی 12 اسفند1399 1

سامانه اورژانس کسب و کار توسط مجموعه آسمان کارمانیا توسعه یافته و با حمایت وزارت کار تعاون و رفاه اجتماعی به بهره برداری رسیده است.

مرکز اورژانس کسب و کار با همکاری جهاد دانشگاهی در دانشگاه علم و فرهنگ به مثابه یک دستاورد  ارزشمند در تاریخ دوازدهم اسفند 1399 توسط وزیر محترم  وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی جناب آقای شریعتمداری افتتاح گردید.

اورژانس کسب و کار بخشی از ساز و کار مرکز فرماندهی و کنترل سیاست ها و برنامه های اشتغال کشور بوده که در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (دبیرخانه شورایعالی اشتغال) مستقر شده و در راستای برنامه حفظ، تثبیت و صیانت از اشتغال نیروی کار کشور تنظیم شده است.

آفتتاح مرکز مدیریت آورژانس کسب و کار کشور با حضور وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی 12 اسفند1399 11

این سامانه با هدف حمایت و رفع مشکلات کسب و کار های سراسر کشور طراحی شده است. در این طرح با در اولویت قرار دادن شناسایی مشکلات و موانع کسب و کار ها، نسبت به رفع این مشکلات اقدام می شود.

در این سامانه مالکین کسب و کار ها می توانند با مراجعه به سامانه اورژانس کسب و کار نسبت به ثبت مشکلات کسب و کار خود اقدام نمایند. مشکلات ثبت شده توسط کارشناسان سامانه بررسی می شود و  نسبت به رفع آن ها اقدامات لازم انجام می شود.