آسایار 125

آسایار 125 سامانه ای نرم افزاری و سخت افزاری جهت پوشش کلیه فرآیندهای عملیات (امداد و نجات) و کارشناسی (بازدید و بازرسی) در سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی می باشد که برای اولین بار در ایران به صورت کاملا اختصاصی بر اساس نیازهای این سازمان طراحی، تولید و به بهره برداری رسیده است.

مرکز پیام کاملا هوشمند
واحد عملیات میدانی
واحد ایمنی و پیشگیری

ویژگی های محصول

مرکز تماس مبتنی بر voip
مرکز اعزام و راهبردی هوشمند
تشخیص سیستمی نزدیکترین ایستگاه به محل حادثه
دریافت ماموریت بر روی تلفن همراه فرمانده و تبلت خودرو عملیات
125

واحد پاسخگویی و اعزام

1

پاسخگویی به تماس های ورودی

دریافت اطلاعات از امداد خواه و تشخیض نوع امدادخواهی (امداد و نجات و اطفا)

تشخیص نزدیکترین ایستگاه به محل حادثه و ارجاع سیستمی حادثه به ایستگاه

نظارت بر ارائه خدمات به صورت آنلاین تا پایان عملیات

ارتباط با سایر ارگان های امدادی از طریق سیستم

واحد عملیات میدانی

دریافت ماموریت از طریق سامانه بر روی تلفن همراه و تبلت خودرو ها

اعزام، ثبت زمان های سیستمی و اعلام وضعیت های ماموریت

تکمیل و ثبت گزارشات ماموریت از طریق تلفن همراه یا تبلت خودرو

ثبت زمان ورود و خروج در ابتدای هر شیفت

AdobeStock_408178021_Preview

فرمانده عملیات

125-1

مشاهده آنلاین حوادث ابلاغی از واحد پاسخگویی به عملیات بر روی تلفن همراه

امکان مشاهده و مدیریت فرآیندهای عملیت

امکان دسترسی به گزارشات متنوع آماری به تفکیک حوادث و ایستگاه

دسترسی به داشبورد های متنوع آماری